Vítejte! Můžeme vám opravdu pomoci.

Věříme si a míříme opravdu vysoko! Nabízíme kvalitní provedení prací především v oblasti zajištění sanačních a hydroizolačních rekonstrukcí zdiva a železobetonových konstrukcí. Provádíme hydroizolace podzemního stavitelství (tunely, štoly, kolektory) a samozřejmě zajišťujeme realizaci vodorovné izolace proti vzlínající vlhkosti.
Provádíme též zpevňování staticky narušených konstrukcí,  zpevňování historických staveb a nesoudržných hornin jakož i předpolí ražeb kolektorů,  tunelů,  štol,  svahů a násypů. Kromě toho zajistíme také statické zajištění budov systémem IBO, zajištění svahů proti sesutí, vyplňování kaveren, zemní kotvy, mikropilotáže a hřebíkování...

Veškeré práce sanací, rekonstrukcí a hydroizolací provádíme nedestruktivní metodou beztlaké nebo tlakové injektáže zpevňovacími a hydroizolačními médii s minimálním omezením provozu v sanovaných prostorách. U ŽB konstrukcí jsou prováděny hydroizolace i nátěrovými a stěrkovými hmotami.

Zpevňování provádíme armovanou injektáží PU, cementovou a maltovou směsí, s nimiž dosahujeme pevnosti v tlaku až 83 MPa, nebo systémem Heli . Injektážní vrty procházejí příčně porušeným zdivem a jsou před injektáží osazovány betonářskou ocelí nebo také tyčemi Heli.

Sanace

Přesvědčte se a podívejte se na naši práci. Nebo si jen přečtěte, co a jak provádíme...

Zpevňování

Zpevníme téměř cokoli. Zde se dozvíte více o technologii této práce...

Statické zajištění

V případě zajištění statiky jde opravdu o hodně! S námi se toho už nemusíte bát...