STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STAVEB, SVAHŮ, DOPRAVNÍCH STAVEB

    - Statické zajištění tyčemi R32 a sanace cihlového zdiva, kamenného zdiva a smíšeného zdiva
    - Statické zajištění mikropiloty R32 a sanace vodohospodářských staveb (hráze, jezová tělesa, ČOV, atd.)
     -Statické zajištění a sanace historických staveb a kulturních památek, akvaduktů

Veškeré práce sanací ,zpevňování a spínání provádíme závrtnými tyčemi metodou R32-25 a tlakovými injektáže zpevňovacími  s minimálním omezením provozu v sanovaných prostorách. 


MIKROPILOTÁŽE

    - Staticky porušených konstrukcí z cihlového zdiva
    - Staticky porušených konstrukcí z kamenného a smíšeného zdiva
    - Staticky porušených železobetonových konstrukcí všech oborů stavitelství
    - Staticky narušených historických staveb a památek (zdiv hradeb, aquadukty, hrady, zámky,mosty)
    - Staticky narušených kamenných mostů , opěrných zdí atd.

Mikropilotáže provádíme zavrtáním injektážích tyči R32 -25 a provedením tlakových injektáží PUR, cementovou a maltovou směsí, s nimiž dosahujeme pevnosti v tlaku až 83 MPa, nebo systémem Heli .

PŘIDRUŽENÉ PRÁCE

    - Izolace, zednictví, rekonstrukce starých a poškozených budov, propustů, mostů a jiných
    - Sanace a kompletní rekonstrukce kamenných propustů, propustků a opěrných zdí.
    - Statické zajištění budov systém R32, zajištění svahů proti sesutí,vyplňování kaveren,zemní kotvy,mikropilotáže, hřebíkování
    - Zemní cementové a chemické kotvy, chemická podřezávka cihelné, kamenné, smíšené zdivo
    - Provádění pilot,mikropilot a ocelových kotev
    - Opěrné zdi tížné i kotvené,založené na mikropilotech

Veškeré práce provádíme po celém území republiky i v zahraničí.