ZPEVŇOVÁNÍ

    - Zpevňování staticky porušených konstrukcí z cihlového zdiva
    - Zpevňování staticky porušených konstrukcí z kamenného a smíšeného zdiva
    - Zpevňování staticky porušených železobetonových konstrukcí všech oborů stavitelství
    - Zpevňování historických staveb a památek (zdiv hradeb, aquadukty, hrady, zámky,mosty)
    - Zpevňování nesoudržných hornin,předpolí ražeb kolektorů, tunelů, štol,svahů a náspů
    - Zpevňování kamenných mostů , opěrných zdí

Zpevňování provádíme armovanou injektáží PU, cementovou a maltovou směsí, s nimiž dosahujeme pevnosti v tlaku až 83 MPa, nebo systémem Heli . Injektážní vrty procházejí příčně porušeným zdivem a jsou před injektáží osazovány betonářskou ocelí nebo také tyčemi Heli.

OSTATNÍ PRÁCE

    - Izolace, zednictví, rekonstrukce starých a poškozených budov, propustů, mostů a jiných kamenných staveb, opravy plášťů budov a demolice komínů horolezeckou technikou.
    - Sanace a kompletní rekonstrukce kamenných propustů, propustků a opěrných zdí.
    - Montáž svodidel , výroba a montáž mostního zábradlí.
    - Statické zajištění budov systém IBO, zajištění svahů proti sesutí,vyplňování kaveren,zemní kotvy,mikropilotáže, hřebíkování
    - Zemní cementové a chemické kotvy, chemická podřezávka cihelné, kamenné, smíšené zdivo
    - Provádění pilot,mikropilot a ocelových kotev
    - Stavby a opravy jezů a přehrádek
    - Opěrné zdi tížné i kotvené,založené na mikropilotech

Veškeré práce provádíme po celém území republiky i v zahraničí.