Zpevnění mostních kleneb a čel mostu                                        Správa a údržba Silnic Náchod 
V Bohuslavicích zpevnění PUR injektáží   

Vyplnění kavery a zpevnění opěry mostu ve St.Plzenci               Krajská SúS Plzeň- Starý Plzenec
směsí drceného kameniva a mikropiloty, PUR injektáž
                                                                                                 
Oprava propustu na silnici III /0275 Lužany                                 Správa a údržba silnic St. Plzenec
                                                                              
Oprava propustku na silnici II/191 Nepomuk – Žinkovy                Správa a údržba silnic St. Plzenec 
Zpevnění klenby propustu PUR injektáží

Oprava opěrné zdi vč. zábradlí v obci Losiná                              SúS Starý Plzenec 
Zpevnění opěrné zdi PUR injektáží

Oprava propustu na sil.III/19831 PUR injektáží                            Ovesné Kladruby
mikropiloty, roznášecí desky                                                        KSÚS Karlovarského kraje

Rekonstrukce mostů 18034-1 až 3 Dobřany – Šlovice                SúS Starý Plzenec 

Rekonstrukce mostu 180-025 Vodní Újezd                                 SúS Starý Plzenec   

Rekonstrukce mostu ev.č.209-004 Horní Slavkov                       Kraj.SúS Karlovarského kraje
Zpevnění kamenného mostu mikropiloty PUR injektáž

Dozdění a zpevnění opěr mostu v Černošicích                           Strabag Praha jih, Beroun
PUR injektáž

Statické zajištění klenby mostu armovanou PUR                         SúS Náchod – Trutnov
injektáží ve Vysokově (nad železnicí)

Oprava opěrné zdi , výměna říms a zábradlí                               Krajský úřad Plzeňského kraje
Zpevnění PUR injektáží v obci Žinkovy                                       SúS Starý Plzenec
                                                                                                                                      
Oprava zříceného propustu, nové římsy                                     Krajská.SúS Karlovarského kraje
Zpevnění PUR injektáží  Bečov-Mnichov
                                
Rekonstrukce mostu v obci Tatrovice                                         Krajská SúS Karlovarského kraje
vč.výroba a montáž zábradlí , vozovka

Sanace sesuvu svahu II/230 Bečov – Mnichov                           Krajská SúS Karlovarského kraje
Mikropiloty PUR injektáž , betonová op.zeď                                                                                                      
                          
Rekonstrukce mostu ev.č. 2181- 2 u Valtéřova                          Krajská SúS Karlovarského kraje               
PUR injektáž, vozovka a svodidelní zábradlí

Rekonstrukce zříceného čela propustu vč.zpevnění                  Krajská SúS Karlovarského kraje
PUR injektáží na sil.II/209 v Lokti
                                                          
Vyplnění kaveren PUR injektáží na mostě                                  Swietelsky s.r.o.Karlovy Vary
ev.č. 211-022 ve Velichově                                                        Karlovy Vary, stavební s.r.o.

Rekonstrukce a generální oprava propustu                               Správa a údržba Silnic Starý Plzenec
Zpevnění PUR injektáží, na sil. II/230 Přeštice směr Kucíny  
               
Sanace říms mostu, stěrky a nátěry na D-5 u                            Swietelsky s.r.o. stavební
hraničního přechodu Rozvadov                                                 Karlovy Vary a Ř.S.D.

Statické zajištění sloupů V.N. chemickými                                  Vodostav s.r.o. Moravská Ostrava
kotvami a mikropiloty Titan R32

Odvodnění silnice příčnými odvodňovacími                               Krajská SúS Karlovarského kraje
prahy, Bečov nad Teplou, u nádraží 

Rekonstrukce propustu na sil. II/187 u obce                              Správa a údržba silnic Starý Plzenec
Neurazy, výměna říms , zpevňující PUR injektáže

Oprava mostu ev.č.11748-1 v obci Klášter                                Správa a údržba silnic Starý Plzenec  
I zpevňující PUR injektáže, sanace spodní stavby                                                                                                                                                                                                        

Dozdění a zpevňující PUR  injektáž kyklopského zdiva              Obecní úřad Klášter
hráze rybníka v obci Klášter PUR

Zpevňující a izolační tlaková injektáž kamenného                     STAVREMO s.r.o. Hradec Králové
mostu (klenba) ev.č.30416-1 přes trať ČD PUR

Rekonstrukce mostu ev.č. 171-006 v obci Běšiny                     Správa a údržba silnic Klatovy
římsy vč.zábradlí ,zpev. PUR injektáž

Oprava křídla mostu v obci Červená                                         Správa a údržba silnic Klatovy
vyzdění křídla, mikropiloty, kotvení křídla mostu

Oprava a ukotvení ledolamu a pilíře mostu v obci Čepice         Správa a údržba silnic Klatovy
Mikropiloty  IBO R32 a zpev.injektáže PUR

Rekonst.propustu a op.kamenné zdi ,sil.Bečov-Mnichov           Stavby silnic a železnic a.s.
vyzdění kamen.zdiva , zpevnění injektáž PUR                           divize Karlovy Vary

Oprava mostu v obci Mokrosuky                                               Správa a údržba silnic Klatovy
oprava říms, výměna zábradlí zpevnění PUR injektáž

Rekonstrukce historického mostu v obci Kolínec                      Správa a údržba silnic Klatovy
oprava zdiva,zabr.zídky,vozovka,zpevnění PUR injektáží          památkáři Plzeň

Oprava mostu v obci Kamenný Újezd                                       Správa a údržba silnic Rokycany
kotvení pilíře mostu mikropiloty R32 ,opevnění břehů

Rekonstrukce silnice Bečov – Mnichov                                     Stavby silnic a železnic a.s.
zpevňující PUR injektáž opěrné zdi                                           divize Karlovy Vary

Rekonstrukce mostu v Malé Čermné                                        SÚS Náchod, divize Trutnov
zpevnění mostu PUR injektáží, celková rekonstrukce                                       

Oprava kamenné opěrné zdi v obci Milence                             Správa a údržba silnic Klatovy
přezdění ,spárování, zpevňující PUR injektáž

Stabilizace svahu na sil.II/145 Radešov-Kaš.Hory                    Plzeňský kraj, SúS Klatovy
výstavba op zdi,kotvení ŽB stěny mikropiloty ,vozovka, svodidla

Rekonstrukce  mostu v Rosnicích                                            SSŽ závod Karlovy Vary 
římsy,vozovka, zemní práce , svodidla,mikropiloty

Oprava havárie opěrné zdi v obci Klášter                                Správa a údržba silnic Starý Plzenec
římsa,svodidla,spárování,zpevňující PUR injektáž

Oprava a rekonstrukce opěrné zdi v Mítově                            Správa a údržba silnic Starý Plzenec
základ,vyzdívka,zpevňující PUR injektáž

Oprava a rekonstrukce mostu Červený Páteček                     Město Sušice
římsy,přezdění zdiva , zpevňující PUR injektáž

Výstavba betonové opěrné zdi v obci Volšovy                        Správa a údržba silnic Klatovy
vč.kotvení op zdi mikropiloty R32

Rekonstrukce a sanace mostů v obcích Dědov,Vápenka       SÚS Královehradeckého kraje
Stárkov a Hynčice. PUR injektáže , římsy, kamenné zdivo      divize Trutnov

Oprava památkově chráněného mostu v obci Rybník            Obec Rybník-památkový ústav
zpevňovací PUR injektáže,kamenná dlažba, zdivo                 Domažlice

Oprava betonové lávky u kempu Santos v Sušici                  Město Sušice
tlak.PUR injektáž, stěrky a nátěry Betosan

Výstavba nové opěrné zdi v obci Nedanice                           Správa a údržba silnic Klatovy
demolice původní zdi, výstavba nové opěrné zdi,mikropiloty

Generální oprava dvou mostů při výstavbě                           Krajský úřad Plzeňského kraje
kruhové křižovatky ve městě Šťáhlavy                                   Dálniční stavby Praha

Zpevňující PUR injektáž opěr železničního mostu                  Swietelsky s.r.o. Sušice
Mikropiloty R32 ve Vimperku

Zpevňující PUR injektáže tří klenbových mostů                     KSÚS Královehradeckého kraje
v Broumově

Stažení žel.mostu ve Vimperku, mikropiloty                           Swietelsky s.r.o. závod Sušice
Zpevňující PUR injektáže, injektáže proti prosakující vodě

Generální oprava mostu Lázně Kynžvart                              KSÚS Karlovarského kraje
Vozovka, mostovka, římsy, opěry, PUR injektáže klenby

Generální oprava mostu ev.č.22137-4 Eva u Jáchymova     KSÚS Karlovarského kraje
Vozovka, mostovka, římsy, opěry, PUR injektáže klenby

Oprava mostu ulici B.Němcové, Rokycany                            STRABAG a.s. Plzeň
Kompletní rekonstrukce mostu

Statické zajištění vozovky v obci Březová                              KSÚS Karlovarského kraje
Kamenná opěrná zeď, mikropiloty, PUR injektáže,římsy        Swietelsky s.r.o. Karlovy Vary

Statické zajištění dvou mostů na koridoru                             Firma Efisan
Stříbro – Cheb, systém mikropilot R32

Generální oprava mostu v Sušici u sportovního                   Město Sušice
Areálu, sanační omítky, římsy,zábradlí

Oprava a zpevnění kamenné hráze rybníka v obci               Obec Bolešiny - Pečetín
Pečetín, zpevňující PUR injektáž

Oprava propustu pod silnici u rybníka v obci Pečetín           KSÚS Plzenského kraje - Klatovy
Statické zajištění tvaru propustu PUR injektáží

Výměna propustu Ø 1000, kamenná čela propustu              KSÚS Karlovarského kraje
Obec Mírová

Zpevnění opěrné zdi sil. III/21036 u Oloví, spárování            KSÚS Karlovarského kraje
PUR injektáž , dozdívání kyklop.zdiva

Oprava mostu Nová Farma,nové křídla, mostovka                KSÚS Karlovarského kraje
Římsy,svodidla a vozovka.Opevnění břehu

Sanace svahu na sil.III/21019 v Bečově                                KSÚS Karlovarského kraje
Kotvení op.zdi systém IBO, zpevňující PUR injektáž

Oprava kamen.čel mostu přes údolí v obci Terešov             Silnice Nepomuk s.r.o.
Přezdívání,dozdívání,spárování,zpevňující PUR injektáž

Oprava mostu v obci Lázně Kynžvart, dozdění a přezdění   ALGON, a.s. Cheb
kamen. opěr a klenby mostu,římsy, zpevňující PUR injektáž

Ukotvení opěrných zdi skalními kotvami R32, roznášecí      Petr Haberzetti-stavební firma
desky, PUR injektáž v Karlových Varech                             Karlovy Vary

Provedení kotvení mostu kotva R32 a plošná PUR             Správa a údržba silnic Plzeň.kraje
Injektáž na havárii mostu ve Lštění

Kotvení opěrné zdi mikropiloty R32, PUR injektáž               Magistrát města Plzně                   
Zimní stadion v Plzni