Zpevnění a utěsnění hráze rybníka                                             Terrasystém s.r.o.,  Plzeň
systém IBO R25N, PUR injektáž
                                                                                   
Sešití propustku v obci Terešvov                                                 Silnice Nepomuk s.r.o.
systém IBO R25N, zpevnění zdiva PUR injektáž
                                                                                   
Zpevnění základů rohu domu                                                      Pan Mrázek, Liberec
systém IBO R25N, stažení domu vrtanými kotvami
sešití trhlin PUR injektáž
                                                                                   
Zpevnění podzákladí dvou činžovních domů                               PRESTOL a.s. Plzeň
systém IBO R25N, zpevňující PUR injektáž
                                                                                   
Zpevnění podzákladí budovy St. Plzenec                                    BIS a.s. Plzeň, pro fa SERW Starý Plzenec
systém IBO R25N, zpevnění zdiva PUR injektáž
(přístavba spr. parta)
                                                                                   
Kotvení a zpevněníopěrné zdi                                                      SILBA - ELSTAV s.r.o Plzeň
systém IBO R25N, zpevnění zdiva PUR injektáž                           proČeská pojišťovna
Zavrtáno cca 900m kotev
                                                                                   
Zpevnění podzákladí utrženého rohu domu                                 Česká Čermná okr. Náchod, pí. Jánská
systém IBO R25N, armovaná PUR injektáž
Stažení rohu
                                                                                   

Přikotvení čela domu a sešití trhlin uvnitř domu                            pí. Klímová,  Kladno
systém IBO R25N, armovaná PUR injektáž

...

Stabilizace základového pásu                                                      Vodárenská a.s., Znojmo
budovy dílen ČOV, Znojmo mikropiloty R32N injektáž PuR
                                                                                   
Tlaková PUR injektáž statických trhlin na bazénu                         Fa TAZATA s.r.o. Stříbro
Aquaparku v Konstantinových Lázních                             

Statické zajištění rodinného domku systém IBO                            Ing.Dušánek Osice č.p.14, H.Králové
 R 32 , sešití trhlin poluyretanovou pryskyřicí                               

Ruční demolice domku u Golčovi tvrze                                         Mě.úřad Golčův Jeníkov

Výměna střechy na Golčově tvrzi                                                 Mě.úřad Golčův Jeníkov

Oprava a injektáž trhlin na ČOV v Miloticích                                Fa Zemský Rohatec 

Sanace prasklin , stažení RD systém Titan R 32                         Manželé Rulfovi obec Libčany
Zemnní kotvy, injektáž  Pur                                                          Hradec Králové

Zpevnění základů a zdí domu IBO R 32                                       Hořovice pan Novák
Vrtání + injektáž polyuretanovou pryskyřicí

Zpevňovací injektáž Pur, vrtání mikropilot                                   PRESENTE PLUS Plzeň
IBO R32 vč. zainjektování PuR základy historického domu

Zpevnění hráze rybníka a zastavení průsaků                             Hradec Králové Pan Lán
Vody mikropilot R32N injektáž PuR

Ukotvení kamenů do dna řeky Lubina ve Frenštátě                   VDS Vsetín, s.r.o.
Kotva Titan R32, PuR injektáž

Zpevnění základů domu PuR injektáží IBO R32                         Lysá nad Labem, p. Jaklová

Zpevnění podzákladí domu PuR injektáží zemní kotvy               Benešov u Prahy rodinný dům 
IBO R32. Zpevnění štítové zdi domu PuR injektáž plošné          JUDr Trefilová

Zpevnění podzákladí domu PuR injektáží, mikropiloty                Hluboká pan Vyoral
IBO R32

Zpevnění podzákladí přístavby domu PuR injektáží,mikropiloty     Pan Svoboda Kralupy n. Vltavou
Sešití trhlin a prasklin na přístavbě armovanou injektáží

Zpevnění a utěsnění prosakující hráze rybníku v Bezdružicích     soukromý majitel
IBO R32,vrtáno do 8m, injektáž PUR pryskyřicí

Podchycení rodinného domu mikropiloty R32N                             Ing. Vrchlavský Vrtbo
Stažení domu vrtanými kotvami, injektáž PUR                               obec Horní Bříza

Podchycení domu mikropiloty R32N                                              Pan Malis, Hostivice
Vrtání,tlaková PUR injektáž

Ukotvení opěrné zdi IBO R32N, vrtání, kotvení                             Pan Konvalinka, Praha-Pankrác
Lepení a výplně PUR pryskyřicí

Mikropiloty IBO R32N, zpevnění základů domu                             PRESENTE PLUS Plzeň
Zpevňující injektáž PUR pryskyřicí II.etapa

...

Mikropiloty IBO R32N k ukotvení základů kamen.zdiva                   Archkaso s.r.o. Kolín
Hradu a zámku Libá, PUR injektáž

Ruční demolice domku u Golczovy tvrze Golčův Jeníkov               Městský úřad Golčův Jeníkov