Dodatečná vodorovná izolace smíšeného zdiva domu JUDr. Trefilová, Benešov u Prahy
Injektáž proti vzlínající a plošné vlhkosti Keisol C
Dodatečná vodorovná izolace cihelného zdiva domu Pan Hrubý, Polanka nad Odrou
Injektáž proti vzlínající vlhkosti Keisol C
Dodatečná vodorovná izolace smíšeného zdiva domu Pan Hůla, Kladno
Injektáž proti vzlínající vlhkosti Keisol C
Dodatečná vodorovná izolace smíšeného zdiva sokolovny Obecní úřžad Žďárná, okr. Blansko
Injektáž proti vzlínající vlhkosti Keisol C
Dodatečná vodorovná izolace kamenného zdiva Paní Marie Komínková, Litoměřice
Injektáž proti vzlínající vlhkosti Keisol C

...
Vodorovná podřezávka cihelného zdiva rodinného domu Ing.Petr Zatloukal, Žďárná, okr. Blansko
Keisol C injektáž proti vzlínající vlhkosti.
Vodorovná podřezávka cihelného zdiva činžovního domu VJ Mladé Buky s.r.o.,  Mladé Buky 384, Trutnov
v Trutnově Keisol C injektáž proti vzlínající vlhkosti
Vodorovná podřezávka smíšeného zdiva rodinného domu pan Coufalík Teplice
Teplice-Krupka Keisol C injektáž proti vzlínající vlhkosti
Odvodnění hradeb systémem vrtů Mě.úřad Pelhřimov
délka 1,3m, průměr 40mm
Vodorovná izolace kamenného zdiva Mě.úřad Golčův Jeníkov
budovy radnice injektionscreme
Kompletní stavební rekonstrukce Svobodová Liana Rychvald u Karviné
RD v Rychvaldě
Hydroizolace betonové konstrukce Bytový podnik města Zlín
výtahové šachtice injektáž PuR
Utěsnění havarijního stavu prostupu Net Plasty spol.s.r.o. Kroměříž
z kanalizace do vodojemu  injektáž PuR
Vodorovná izolace cihelního zdiva ŽS Brno divize Ostrava
budovy státního zastupitelství v Ostravě injektionscreme
Hydroizolace podlah Aquafinem 2K ŽS Brno divize Ostrava
budova st. Zastupitelství v Ostravě
Hydroizolace obvodového cihelného Bytové družstvo „Urxova 490“, Ostrava-Poruba
zdiva obytného domu v Ostravě-Porubě injektionscreme
Vodorovná izolace cihelného zdiva p.Oklešťková Karviná
rodinného domku Injektionscreme
Vodorovná hydroizolace obvodového zdiva Frýdek – Místek pan Skotnica
prodejny hudebních nástrojů injektionscreme
Izolace spár na domech v Trhových Svinech Č. Budějovice SBD Venkov, p. Korčák
horolezeckou technikou
Sanace  dosazovací nádrže ČOV v Miloticích VaK Hodonín a.s.
Vodorovná izolace obvodového zdiva Mě. úřad Golčův Jeníkov
ZŠ ul.Míková injektáž Injektionscreme
Vodorovná izolace obvodového zdiva Mě. úřad Golčův Jeníkov
Hasičské zbrojnice injektáží Injetionscreme
Dodatečná izolace vnitřního zdiva RD p.Kopecký Golčův Jeníkov
Nízkotlaká injektáží Injektionscreme
Izolace spáry ve sklepení Děkanského SPÚ Ústí nad Labem ing.Gabriel
kostela v Mostě Pur injektáží
Hydroizolace obvodového zdiva a sklepení Obecní Úřad Smržice-ing.Lebedová
budovy injektionscreme a nátěr Akvatron 6+8
Tlaková injektáž pur betonových zdí ve sklepení SPÚ Ústí nad Labem,  Mgr.  Gabriel
děkanského kostela v Mostě
Hydroizolační práce na hotelu Praha L .P. Puček st.stavitelství Brno
v Hřensku injektážím gelem
Ruční demolice domku u Golčovi tvrze Mě.úřad Golčův Jeníkov
Výměna střechy na Golčově tvrzi Mě.úřad Golčův Jeníkov
Demontáž staré a montáž nové vč.střešní konstrukce
Sanace vodoměrné šachtice, injektáž a nátěr VaK Karlovy Vary
Hydroizolace zdiva rodinného domku v Ov-Polance Pan Vavroš
beztlaková injektáž Injektionscreme
Hydroizolace a nátěry betonových konstrukcí Sdružení nájemníků domu,  ul.Luční Zlín
zastavení průsaků vody do sklepení domu.
Sanační práce , polyuretanová injektáž VaK Hodonín a.s.
na čerpací stanici Moravský Písek
Sanační práce, polyuretanová injektáž VaK Hodonín a.s.
na úpravně vody v Koryčanech
Vodorovná injektáž zdiva RD injektionscreme Ing.Popílková Golčův Jeníkov
Vč.sanačních prací
Chemická podřezávka smíšeného zdiva Markéta Šatavová,  Jetřichov u Broumova
rodinného domku gelem Injektionscreme
Chemická podřezávka cihelného zdiva budovy GMP MIX , a.s. Ostrava Orlová, lokalita Žofie
koupelen injektážím gelem Injektoinscreme
Chemická podřezávka zdiva rekreačního objektu Náchod, pan Přibyl
Injektáží Injektionscreme
Vodorovná dodatečná izolace domu nízkotlakou Rochlov pan Rozhmaier
injektáží injektionscreme
Vodorovná chemická podřezávka smíšeného zdiva Městský úřad Ostrava - Přívoz,  budova města
proti vzlínající vlhkosti nízkotlak.injektáží injektionscreme
Plošná injektáž zdiva domu PuR injektáží, mikropiloty Česká Čermná paní Jánská
IBO R32, dodatečná izolace zdiva injektionscreme
Dodatečná vodorovná izolace zdiva obytného domu Pan Kurial, ul. Žitavského,  Zbraslav
gelová injektáž injektionscreme
Dodatečná vodorovná izolace smíšeného zdiva Penzion Jiskra Železná Ruda
gelová injektáž injektionscreme
Dodatečná vodorovná izolace smíšeného zdiva proti vzlínající Rodinný dům Lubenec p. Duchek
vlhkosti gelovou injektáží injektionscreme
Dodatečná vodorovná izolace smíšeného zdiva hotel Praha Fa. L.P. Puček stavitelství Brno
proti vzlínající vlhkosti gel.injektáží injektionscreme
Dodatečná vodorovná izolace cihelného zdiva knihovna Jižní Správa domů Zlín s.r.o.
Svahy injektionscreme
Dodatečná vodorovná izolace zdiva podzemních garáží Pozemní stavitelství Brno
Čs.spořitelna injektionscreme, Nový Jíčin
Dodatečná vodorovná izolace smíšeného zdiva domu Pan Lubenek Rakovník
gelová injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti Injektionscreme
Dodatečná vodorovná izolace cihelného zdiva v obytném domě Pan Kica Rokycany
Injektáž proti vzlínající vlhkosti gelová injektáž
Dodatečná vodorovná izolace zdiva rodinného domu Paní Hrubá Hrabětice
Injektáž proti vzlínající vlhkosti gelová injektáž
Vodorovná cihelného podřezávka zdiva tovární haly BV – DEX s.r.o. Brno, stavba Němčice okr.Blansko
Injektáž proti vzlínající vlhkosti, gelová injektáž